REKLAMAČNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ ŘÁD
 
  • Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace nového zákazníka, jsou považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití.
  • Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, po dodání zboží, zboží prohlédnout a oznámit prodávajícímu zjištěné vady. Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu prostřednictvím emailu info@gazella.cz.
  • Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, paragon, záruční list a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě, že prodávajícímu vrací vadné zboží, zboží vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího.
  • Pokud je reklamované zboží zasílané poštou, musí být odesláno doporučeně s pojistnou částkou v hodnotě ceny zboží.
  • Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží, reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizovaní jeho reklamace.
  • V případě zaslání reklamace Vám do dvou pracovních dnů zašleme informace o dalším postupu (adresa autorizovaného servisního střediska, které je nejbližší Vašemu bydlišti nebo adresu, kam zašlete reklamované zboží). K uplatnění reklamace můžete také využít kancelář v Brně na Moravském Náměstí 13. . V případě oprávněné reklamace, má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace, nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklmaci).
  • Kontaktovat můžete nás telefonicky na číslo: +420 541 249 116 s řešením problému Vám pomůžeme.
  • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.