OBCHODNÍ PODMÍNKY

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.gazella.eu. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník).

 
OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 
 • Zákazník svojí registrací bere na vědomí, že uvedením nesprávných údajů nebo jejich zkreslením, vystavuje možnosti poškození dobrého jména prodávajícího, jeho uvedení v omyl, a případného možného trestního stíhání.
 • Veškeré objednávky provedené prostřednictvím internetového obchodu www.gazella.eu, jsou závazné. Pokud objednané zboží z jakéhokoliv důvodu nechcete, neprodleně nás o této skutečnosti informujte, abychom mohli včas zastavit vyřízení Vaší objednávky. Podáním objednávky stvrzuje kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu.
 • Objednávka je základem (návrhem) pro kupní smlouvu. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím, tedy převzetím zboží kupujícím v místě dodání uvedeném v registračním formuláři.
 • Podmínkou pro podání objednávky je registrace kupujícího v internetovém obchodě. Kupující se tímto zavazuje, že uvedené údaje jsou platné a pravdivé. Současně kupující dává dodavateli souhlas ke shromažďování a archivaci údajů o kupujícím a jeho nákupech.
 • Dodavatel si vyhrazuje právo ověření pravdivosti údajů uvedených v registračním formuláři před realizací dodávky objednaného zboží.
 • V případě uvedení nepřesných nebo neúplných údajů v registračním formuláři, může být dodavatel vystaven v omyl. Následkem pak může být nedodání objednaného zboží. Náklady spojené s chybnou objednávkou (balení, doprava na určenou adresu a zpět) budou vymáhány na kupujícím.
 • V případě uvedení nepravdivých údajů v registračním formuláři (například místo dodání, jméno kupujícího, kontaktní adresa a telefon) může dojít k poškození jména obchodu www.gazella.eu a kupující se vystavuje možnosti trestního stíhání za poškození jména a pověsti dodavatelské firmy.
 • Dodavatel se zavazuje k ochraně poskytnutých osobních dat kupujícího uvedených v registračním formuláři. Uvedené údaje budou sloužit pouze pro potřebu prodejce a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních dat. V případě ukončení obchodování mezi dodavatelem a kupujícím (ukončení registrace), budou tato data z archivu dodavatele odstraněna a zničena (vymazána). Dodavatel se též zavazuje k neposkytnutí těchto dat třetí straně.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení předem dohodnuté kupní ceny, v okamžiku převzetí zboží na místě dodání jím určeném.
 • V případě, že Vaši objednávku chcete zrušit "stornovat" neprodleně nás kontaktujte telefonicky na číslo: +420541 249 116 nebo prostřednictvím emailu info@gazella.cz.
 • Název zboží a jeho hlavní charakteristiky jsou uvedeny na stránkách jednotlivých produktů.
 
CENA ZBOŽÍ
 
 • Ceny jsou uvedeny na stránkách jednotlivých výrobků a v objednávce.
 • Všechny ceny v obchodě jsou koncové, vč. DPH 21% a recyklační poplatku PHE.
 
PLATNOST CEN

 

Gazella.cz se snaží o maximální stabilitu všech cen u prodávaného zboží. U většiny zboží se ceny nemění nikdy a u zboží, kde dojde ke slevě nebo kde lze očekávat slevu, je zákazník o tomto faktu informován s předstihem i v případě, že si již objednal zboží za vyšší cenu. V případě, že dojde u objednaného zboží ke zvýšení ceny, je kupující o této skutečnosti neprodleně informován a může se rozhodnout, zda bude objednávka realizována.

 
OBJEDNÁVKA

 

Každá úspěšně dokončená objednávka je v kopii zaslána také na váš e-mail. Pokud jste tento e-mail neobdrželi, zadali jste při registraci špatnou e-mailovou adresu nebo jste nákup správně nedokončili.

 
OVĚŘENÍ OBJEDNÁVKY
 
 • V případě objednávky nad 5 000,- Kč proběhne telefonické ověření objednávky.
 • Po ověření bude objednávka postoupena k dalšímu zpracování.
 
ZPŮSOBY PLACENÍ
 
 • V současné době je možné zboží hradit hotově, dobírkou nebo bankovním převodem na účet u Fio banky číslo: 2500385102/2010.
 • Při volbě platby bankovním převodem budou kupujícímu zaslány informace na e-mail (uvedený při registraci). Na základě těchto informací provede kupující převod. Při převodu je důležité uvádět variabilní symbol, který bude identifikovat platbu.
 • Zboží bude expedováno až po připsání dané částky na účet dodavatele.
 
DODACÍ PODMÍNKY
 
 • Pokud je zboží zasíláno na adresu, je účtováno přepravné a balné
  • ČR
   • 140,- Kč ( Česká pošta)
   • 155,- Kč ( PPL služba)
   • 33,- Kč (Uloženka.cz - platba převodem na účet)
   • 49,- Kč (Uloženka.cz - platba dobírkou)
   • 55,- Kč (Zásilkovna.cz - platba převodem na účet)
   • 67,- Kč (Zásilkovna.cz - platba dobírkou)
  • Slovensko
   • 8,80 Eur (Česká pošta + Slovenská pošta)
   • 14 Eur u objemnějšího zboží (Česká pošta + Slovenská pošta)
   • 3,50 EUR (Zásilkovna.cz - platba převodem na účet)
   • 4,50 EUR (Zásilkovna.cz - platba dobírkou)
   • 1,40 EUR (Uloženka.cz - platba převodem na účet)
   • 2 EUR (Uloženka.cz - platba dobírkou)
 • Pokud máme objednané zboží skladem, zboží odešleme na adresu zákazníka nejpozději do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky.
 • Veškeré zboží zaslané kurýrní službou PPL nebo Českou poštou (pokud v popisu zboží není uvedeno jinak) Vám bude doručeno nejpozději do 48 hodin od telefonického potvrzení objednávky našimi operátory.
 • V případě, že jste si vybrali formu dopravy Uloženka.cz nebo Zásilkovna.cz, budete kontaktováni jejich službou pomocí sms a emailové zprávy.
 • V případě, že objednané zboží není momentálně skladem, neprodleně o této skutečnosti Vás informujeme elektronickou poštou nebo telefonicky.
 • Zásilky jsou odesílány přepravní společností PPL, Uloženka.cz, Zásilkovna.cz nebo prostřednictvím České pošty.
 
ZÁRUČNÍ DOBA A ZÁRUČNÍ LIST
 
 • Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
 • Záruční doba u veškerého sortimentu se řídí dle zákona č. 136/2002 Sb. Pokud není uvedeno u zboží jinak, je záruční doba 2 roky. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.
 • Záruční list nebo daňový doklad obdrží zákazník zároveň se zakoupeným zbožím.
 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 
 • Právo zákazníka na odstoupení
 • Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.
 • Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
 
PRÁVO DODAVATELE NA ODSTOUPENÍ

 

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

 
POSTUP V PŘÍPADĚ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 
 • Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.
 • Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to telefonicky na telefonní číslo: +420 541 249 116, elektronicky - info@gazella.cz nebo písemně v provozovně dodavatele. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol, datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.
 • Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele bez známek užívání nebo opotřebování a v původním obalu, dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.
 • V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (např. neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).
 • V případě odstoupení je dodavatel povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část. Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů po vrácení zboží.