VŠEOBECNÉ INFORMACE

O NÁS

Gazella má v sobě ladnost i sílu. Je jako pomíjivý okamžik neuchopitelného momentu.
Je jako tanec. Tanec, který mně ovládá.

 

Chceme být tam, kde je vzduch nabitý energií tvého pohybu. Tvůj taneční styl je naše inspirace. Když tančíš, je s tebou Gazella.

 

Zůstat nohama na zemi, ale hlavou v oblacích. Prožívat, co cítí tanečník a dát jeho tanci prožitek. Být jako jeho touha. Vždy hledat nové cesty. To je naše vize.

 

Náš tým návrhářů pracuje na tom, aby byl výskyt Gazell v Evropě co největší ať se jim tady líbí a daří.

 

Rozjedeme se za vámi na taneční soutěže, aby jste si mohli sáhnout a pohladit náš Gazellí přírustek, který vám s radostí svěříme do péče. Neboť věříme, že tak jako u nás i u vás si najde své místo nepostradatelnosti.

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

OCHRANA OSOBNÍCH DAT
 • Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace nového zákazníka, jsou považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití.
 • Údaje o zákazníkovi zásadně nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, přepravci a pod.), a to pouze v nutném rozsahu.
 • V případě požadavku smazat váš účet, nám napište na emailovou adresu info@gazella.cz  - Vaše žádost bude neprodleně vyřízena!

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.gazella.eu. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník).

 
OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 
 • Zákazník svojí registrací bere na vědomí, že uvedením nesprávných údajů nebo jejich zkreslením, vystavuje možnosti poškození dobrého jména prodávajícího, jeho uvedení v omyl, a případného možného trestního stíhání.
 • Veškeré objednávky provedené prostřednictvím internetového obchodu www.gazella.eu, jsou závazné. Pokud objednané zboží z jakéhokoliv důvodu nechcete, neprodleně nás o této skutečnosti informujte, abychom mohli včas zastavit vyřízení Vaší objednávky. Podáním objednávky stvrzuje kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu.
 • Objednávka je základem (návrhem) pro kupní smlouvu. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím, tedy převzetím zboží kupujícím v místě dodání uvedeném v registračním formuláři.
 • Podmínkou pro podání objednávky je registrace kupujícího v internetovém obchodě. Kupující se tímto zavazuje, že uvedené údaje jsou platné a pravdivé. Současně kupující dává dodavateli souhlas ke shromažďování a archivaci údajů o kupujícím a jeho nákupech.
 • Dodavatel si vyhrazuje právo ověření pravdivosti údajů uvedených v registračním formuláři před realizací dodávky objednaného zboží.
 • V případě uvedení nepřesných nebo neúplných údajů v registračním formuláři, může být dodavatel vystaven v omyl. Následkem pak může být nedodání objednaného zboží. Náklady spojené s chybnou objednávkou (balení, doprava na určenou adresu a zpět) budou vymáhány na kupujícím.
 • V případě uvedení nepravdivých údajů v registračním formuláři (například místo dodání, jméno kupujícího, kontaktní adresa a telefon) může dojít k poškození jména obchodu www.gazella.eu a kupující se vystavuje možnosti trestního stíhání za poškození jména a pověsti dodavatelské firmy.
 • Dodavatel se zavazuje k ochraně poskytnutých osobních dat kupujícího uvedených v registračním formuláři. Uvedené údaje budou sloužit pouze pro potřebu prodejce a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních dat. V případě ukončení obchodování mezi dodavatelem a kupujícím (ukončení registrace), budou tato data z archivu dodavatele odstraněna a zničena (vymazána). Dodavatel se též zavazuje k neposkytnutí těchto dat třetí straně.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení předem dohodnuté kupní ceny, v okamžiku převzetí zboží na místě dodání jím určeném.
 • V případě, že Vaši objednávku chcete zrušit "stornovat" neprodleně nás kontaktujte telefonicky na číslo: +420541 249 116 nebo prostřednictvím emailu info@gazella.cz.
 • Název zboží a jeho hlavní charakteristiky jsou uvedeny na stránkách jednotlivých produktů.
 
CENA ZBOŽÍ
 
 • Ceny jsou uvedeny na stránkách jednotlivých výrobků a v objednávce.
 • Všechny ceny v obchodě jsou koncové, vč. DPH 21% a recyklační poplatku PHE.
 
PLATNOST CEN

 

Gazella.cz se snaží o maximální stabilitu všech cen u prodávaného zboží. U většiny zboží se ceny nemění nikdy a u zboží, kde dojde ke slevě nebo kde lze očekávat slevu, je zákazník o tomto faktu informován s předstihem i v případě, že si již objednal zboží za vyšší cenu. V případě, že dojde u objednaného zboží ke zvýšení ceny, je kupující o této skutečnosti neprodleně informován a může se rozhodnout, zda bude objednávka realizována.

 
OBJEDNÁVKA

 

Každá úspěšně dokončená objednávka je v kopii zaslána také na váš e-mail. Pokud jste tento e-mail neobdrželi, zadali jste při registraci špatnou e-mailovou adresu nebo jste nákup správně nedokončili.

 
OVĚŘENÍ OBJEDNÁVKY
 
 • V případě objednávky nad 5 000,- Kč proběhne telefonické ověření objednávky.
 • Po ověření bude objednávka postoupena k dalšímu zpracování.
 
ZPŮSOBY PLACENÍ
 
 • V současné době je možné zboží hradit hotově, dobírkou nebo bankovním převodem na účet u Fio banky číslo: 2500385102/2010.
 • Při volbě platby bankovním převodem budou kupujícímu zaslány informace na e-mail (uvedený při registraci). Na základě těchto informací provede kupující převod. Při převodu je důležité uvádět variabilní symbol, který bude identifikovat platbu.
 • Zboží bude expedováno až po připsání dané částky na účet dodavatele.
 
DODACÍ PODMÍNKY
 
 • Pokud je zboží zasíláno na adresu, je účtováno přepravné a balné
  • ČR
   • 140,- Kč ( Česká pošta)
   • 155,- Kč ( PPL služba)
   • 33,- Kč (Uloženka.cz - platba převodem na účet)
   • 49,- Kč (Uloženka.cz - platba dobírkou)
   • 55,- Kč (Zásilkovna.cz - platba převodem na účet)
   • 67,- Kč (Zásilkovna.cz - platba dobírkou)
  • Slovensko
   • 8,80 Eur (Česká pošta + Slovenská pošta)
   • 14 Eur u objemnějšího zboží (Česká pošta + Slovenská pošta)
   • 3,50 EUR (Zásilkovna.cz - platba převodem na účet)
   • 4,50 EUR (Zásilkovna.cz - platba dobírkou)
   • 1,40 EUR (Uloženka.cz - platba převodem na účet)
   • 2 EUR (Uloženka.cz - platba dobírkou)
 • Pokud máme objednané zboží skladem, zboží odešleme na adresu zákazníka nejpozději do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky.
 • Veškeré zboží zaslané kurýrní službou PPL nebo Českou poštou (pokud v popisu zboží není uvedeno jinak) Vám bude doručeno nejpozději do 48 hodin od telefonického potvrzení objednávky našimi operátory.
 • V případě, že jste si vybrali formu dopravy Uloženka.cz nebo Zásilkovna.cz, budete kontaktováni jejich službou pomocí sms a emailové zprávy.
 • V případě, že objednané zboží není momentálně skladem, neprodleně o této skutečnosti Vás informujeme elektronickou poštou nebo telefonicky.
 • Zásilky jsou odesílány přepravní společností PPL, Uloženka.cz, Zásilkovna.cz nebo prostřednictvím České pošty.
 
ZÁRUČNÍ DOBA A ZÁRUČNÍ LIST
 
 • Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
 • Záruční doba u veškerého sortimentu se řídí dle zákona č. 136/2002 Sb. Pokud není uvedeno u zboží jinak, je záruční doba 2 roky. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.
 • Záruční list nebo daňový doklad obdrží zákazník zároveň se zakoupeným zbožím.
 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 
 • Právo zákazníka na odstoupení
 • Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.
 • Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
 
PRÁVO DODAVATELE NA ODSTOUPENÍ

 

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

 
POSTUP V PŘÍPADĚ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 
 • Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.
 • Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to telefonicky na telefonní číslo: +420 541 249 116, elektronicky - info@gazella.cz nebo písemně v provozovně dodavatele. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol, datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.
 • Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele bez známek užívání nebo opotřebování a v původním obalu, dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.
 • V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (např. neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).
 • V případě odstoupení je dodavatel povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část. Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů po vrácení zboží.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ ŘÁD
 
 • Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace nového zákazníka, jsou považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití.
 • Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, po dodání zboží, zboží prohlédnout a oznámit prodávajícímu zjištěné vady. Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu prostřednictvím emailu info@gazella.cz.
 • Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, paragon, záruční list a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě, že prodávajícímu vrací vadné zboží, zboží vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího.
 • Pokud je reklamované zboží zasílané poštou, musí být odesláno doporučeně s pojistnou částkou v hodnotě ceny zboží.
 • Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží, reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizovaní jeho reklamace.
 • V případě zaslání reklamace Vám do dvou pracovních dnů zašleme informace o dalším postupu (adresa autorizovaného servisního střediska, které je nejbližší Vašemu bydlišti nebo adresu, kam zašlete reklamované zboží). K uplatnění reklamace můžete také využít kancelář v Brně na Moravském Náměstí 13. . V případě oprávněné reklamace, má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace, nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklmaci).
 • Kontaktovat můžete nás telefonicky na číslo: +420 541 249 116 s řešením problému Vám pomůžeme.
 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

JAK NAKUPOVAT

Registrace

 

K rychlému a přesnému dodání Vaší objednávky a příslušných daňových dokladů, je nutné, aby Vaše registrace obsahovala správné údaje. Vaše jméno a heslo si vždy dobře uchovejte.Kdykoliv si údaje můžete změnit. Váš zákaznický účet slouží mimo jiné i k tomu, abyste v budoucnosti mohli získat slevy a výhody v připravovaném věrnostním programu pro zákazníky www.gazella.eu.

 
Výběr zboží

 

Zboží si vyberete nebo najdete prohlížením kategorií a jednotlivého zboží na příslušné stránce katalogu (v levém menu si vyberete konkrétní kategorii nebo pod-kategorii) nebo pomocí vyhledání.

 
Vyhledávání zboží

 

Fulltextové vyhledávání pracuje na principu vyhledávání řetězce textu na našich stránkách. Vyhledávat můžete na všech stránkách webu v horní části vlevo.

 
Vložení zboží do košíku

 

Jakmile máte zboží vybráno, stiskněte v detailním pohledu na zboží tlačítko - DO KOŠÍKU. Na stránku košíku se dostanete vždy i stisknutím ikonky v pravém horním rohu obrazovky - KOŠÍK. Na této obrazovce můžete rovněž zboží z košíku odebrat nebo změnit počet kusů.

 
Odeslání objednávky

 

Máte-li již vybrané zboží vložené do košíku, přejděte na sekci KOŠÍK např. kliknutím na symbol košíku v pravém horním rohu. Pokud již je Váš nákup ukončen, pokračujte stisknutím tlačítka POKRAČOVAT. Vaše osobní údaje jako jsou: jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail se k objednávce přiřadí z údajů vyplněných při registraci. K dispozici dle Vašich potřeb máte celkem 2 adresy k zadání (dodací, fakturační). Stisknutím tlačítka POKRAČOVAT V OBJEDNÁVCE a vyplněním potřebných údajů se stáváte naším zákazníkem a jako takovému Vám a Vaši objednávce věnujeme nejvyšší prioritu.

 
Sledování stavu objednávky

 

Pokud máte vytvořenu alespoň jednu objednávku, můžete její stav kdykoliv sledovat po přihlášení do obchodu. Panel "VÁŠ PROFIL - OBJEDNÁVKY " naleznete v horní části.

 
Poznámka

 

Každou Vaši objednávku můžete doplnit o stručnou poznámku, která upozorní naše obchodníky na případný specifický požadavek nebo přání související s touto Vaší konkrétní objednávkou.

 
Po odeslání objednávky

 

Ihned po odeslání objednávky jste v naší péči. Na Vámi zadaný e-mail Vám bude doručena kopie objednávky. Nestane-li se tak, objednávku jste nedokončili, případně jste zadali špatný e-mail.

 
Doprava zboží

 

Běžné hodiny pro rozvoz zboží dopravcem jsou mezi 8.00 a 16.00 hodinou, a to vždy v závislosti na Vašem bydlišti. Více informací a možnosti rozšířených služeb dopravy naleznete v sekci DOPRAVA.

 
Osobní odběr Brno

 

Po předchozí e-mailové nebo telefonické domluvě v době od 9:00 do 16:00 hodin v naší kanceláři na adrese:

Zenone, s.r.o. - 1.patro
Cejl 72
602 00 Brno


Pomoc

Pokud potřebuje pomoc nebo poradit pište na email:
 
nebo volejte na telefonní číslo:
+420 541249116

DODACÍ INFORMACE

Po řádném dokončení Vaší objednávky se stáváte naším zákazníkem a jako takovému, Vám a Vaší objednávce věnujeme nejvyšší prioritu.
 
DOPRAVA ZBOŽÍ
 
 • Pokud je zboží zasíláno na adresu, je účtováno přepravné a balné
  • ČR
   • 140,- Kč ( Česká pošta)
   • 155,- Kč ( PPL služba)
   • 33,- Kč (Uloženka.cz - platba převodem na účet)
   • 49,- Kč (Uloženka.cz - platba dobírkou)
   • 55,- Kč (Zásilkovna.cz - platba převodem na účet)
   • 67,- Kč (Zásilkovna.cz - platba dobírkou)
  • Slovensko
   • 8,80 Eur (Česká pošta + Slovenská pošta)
   • 14 Eur u objemnějšího zboží (Česká pošta + Slovenská pošta)
   • 3,50 EUR (Zásilkovna.cz - platba převodem na účet)
   • 4,50 EUR (Zásilkovna.cz - platba dobírkou)
   • 1,40 EUR (Uloženka.cz - platba převodem na účet)
   • 2 EUR (Uloženka.cz - platba dobírkou)
 • Pokud máme objednané zboží skladem, zboží odešleme na adresu zákazníka nejpozději do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky.
 • Veškeré zboží zaslané kurýrní službou PPL nebo Českou poštou (pokud v popisu zboží není uvedeno jinak) Vám bude doručeno nejpozději do 48 hodin od telefonického potvrzení objednávky našimi operátory.
 • V případě, že jste si vybrali formu dopravy Uloženka.cz nebo Zásilkovna.cz, budete kontaktováni jejich službou pomocí sms a emailové zprávy.
 • V případě, že objednané zboží není momentálně skladem, neprodleně o této skutečnosti Vás informujeme elektronickou poštou nebo telefonicky.
 • Zásilky jsou odesílány přepravní společností PPL, Uloženka.cz, Zásilkovna.cz nebo prostřednictvím České pošty.
 
OSOBNÍ ODBĚR BRNO
 
Po předchozí e-mailové nebo telefonické domluvě, v době od 9:00 do 16:00 na adrese:
Zenone, s.r.o.
Cejl 72
602 00 Brno
 
tel/fax.: +420 541249116
e-mail: info@gazella.cz ,   info@zenone.cz